BESTUUR

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

NAAMFUNCTIETAKENEMAIL ADRESTEL. NR
A. AnoepVoorzitterBestuurszaken, sponsoringbestuur@carnissesharks.nl06-47567480
S. RamautarSecretarisLedenadministratie, social mediaSeema@carnissesharks.nl
S. AnoepPenningmeesterContributie-inning, begrotingSharika@carnissesharks.nl

Buiten het dagelijks bestuur zijn er nog taken en rollen.

STATUS FUNCTIETAKEN
A. KonijnendijkWedstrijd-commissarisHet huren van de sporthal tbv trainingen en wedstrijden. Het inplannen en bijhouden van alle wedstrijden in samenspraak met de Basketball Bond (NBB).
VacantSponsor-commissarisHet benaderen van potentiele sponsoren, het sluiten van sponsorovereenkomsten en het onderhouden van contacten met sponsoren
VacantLedenadministratieAdministratieve taken rondom alle leden
Roshane & AyleenSocial MediaHet bijhouden van onze social media kanalen