BESTUUR

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

NAAMFUNCTIETAKENEMAIL ADRESTEL. NR
XXX XXXXXXXXXXVoorzitterBestuurszaken, sponsoringbestuur@carnissesharks.nlxx-xxxxxxxx
XXX XXXXXXXXXXSecretarisLedenadministratie, social media…@carnissesharks.nlxx-xxxxxxxx
XXX XXXXXXXXXXPenningmeesterContributie-inning, begroting…@carnissesharks.nlxx-xxxxxxxx