Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

NAAMFUNCTIETAKENEMAIL ADRESTEL. NR
A. AnoepVoorzitterBestuurszaken, sponsoringbestuur@carnissesharks.nl06-47567480
S. RamautarSecretarisLedenadministratie, social mediaSeema@carnissesharks.nlxx-xxxxxxxx
S. AnoepPenningmeesterContributie-inning, begrotingSharika@carnissesharks.nlxx-xxxxxxxx

Buiten het dagelijks bestuur zijn er nog vacante rollen beschikbaar:

STATUS FUNCTIETAKEN
Vacant / beschikbaarWedstrijd-commissarisHet huren van de sporthal tbv trainingen en wedstrijden. Het inplannen en bijhouden van alle wedstrijden in samenspraak met de Basketball Bond (NBB).
Vacant / beschikbaarSponsor-commissarisHet benaderen van potentiele sponsoren, het sluiten van sponsorovereenkomsten en het onderhouden van contacten met sponsoren