De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Voor het seizoen 2021/2022 bedraagt de contributie:

TEAMBEDRAG PER JAAR
X12€ 330
M16€ 330
V16€ 330
23+ / recreanten€ 330

Inschrijfkosten:

Bij inschrijven worden er eenmalige inschrijfkosten in rekening gebracht t.b.v. € 20,-