CONTRIBUTIE

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Voor het seizoen 2024 / 2025 bedraagt de contributie € 330,- per seizoen. Het seizoen start in Augustus en eindigt in Juli.

In het seizoen 2024 / 2025 beschikt Basketbalvereniging Carnisse Sharks over de volgende teams:

TEAMLeeftijdscategorie
X128 jaar t/m 11 jaar (dames en heren gemixt)
“Geboortejaar 2013 en later”
X1412 jaar t/m 13 jaar (dames en heren gemixt)
“Geboortejaar 2011 en 2012”
M1614 jaar t/m 15 jaar (heren team)
“Geboortejaar 2009 en 2010”
V2016 jaar t/m 19 jaar (dames team)
“Geboortejaar 2005 en 2006”
M2016 jaar t/m 19 jaar (heren team)
“Geboortejaar 2005 en 2006”
MSE-1 / X-1 (23+ / recreanten)23 jaar en ouder (dames en heren gemixt)
“Geboortejaar 2002 en eerder”

Inschrijfkosten:

  • Bij inschrijving wordt eenmalig € 20,00 berekend. Leden die zich uitschrijven en opnieuw inschrijven dienen opnieuw inschrijfgeld te betalen, omdat we bij elke (her-) inschrijving een afdracht moeten betalen aan de bond.
  • Een lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar en wordt jaarlijks zonder wederopzegging stilzwijgend verlengd. Het basketbal seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Opzeggingen dienen vóór 1 juni schriftelijk plaats te vinden. U kunt een e-mail sturen naar Bestuur@CarnisseSharks.nl.

IBAN / Bankrekening-gegevens
Contributiebetalingen kunnen overgemaakt worden naar ons bankrekeningnummer bij ING, IBAN: NL48 INGB 0008260937 t.n.v. Basketbalvereniging Carnisse Sharks.