CONTRIBUTIE

De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Voor het seizoen 2021/2021 bedraagt de contributie:

TEAMBEDRAG PER JAARBedrag per maand (12x)
U12€ 330€ 27,50
U14€ 330€ 27,50
23+ / recreanten€ 330€ 27,50

Inschrijfkosten:

Bij inschrijven worden er eenmalige inschrijfkosten in rekening gebracht t.n.v. € 20,-