De contributie wordt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Voor het seizoen 2022/2023 bedraagt de contributie:

TEAMBEDRAG PER JAAR
X12€ 330
X14€ 330
M16€ 330
V16€ 330
M18€ 330
23+ / recreanten€ 330

Inschrijfkosten:
Bij inschrijven worden er eenmalige inschrijfkosten in rekening gebracht t.b.v. € 20,-

IBAN / Bankrekening-gegevens
IBAN: NL48 INGB 0008260937 t.n.v. Basketbalvereniging Carnisse Sharks