Voor het vertrek naar uitwedstrijden verzamelen alle spelende leden zich gezamenlijk op de grote parkeerplaats van sporthal Waterpoort (adres: Steurwater). Elk spelend lid is verplicht bij te dragen aan vervoer naar uitwedstrijden. Dit gebeurt zoveel mogelijk beurtelings en op basis van een rij-rooster dat de coach aan het begin van het seizoen maakt. Gemiddeld zijn er per team per wedstrijd 4 auto’s nodig om naar de wedstrijdlocatie te reizen. De coach zal zelf ook elke wedstrijd meerijden. Vanzelfsprekend is elke bestuurder verantwoordelijk voor een goede en veilige staat van de auto en wordt geacht zich aan alle verkeersregels te houden wanneer zij met de leden onderweg zijn. We vertrekken gezamenlijk en zonder tussenstops naar de locatie waar de uitwedstrijd plaats zal vinden. Na afloop rijden we ook gezamenlijk terug. Het is absoluut niet de bedoeling dat bestuurders voor, tijdens en/of direct na de wedstrijd leden meenemen voor een snelle boodschap of ander soort activiteit dat niets met het team en basketbal te maken heeft. Het is samen uit, samen thuis.